Archive for the ‘ Project ’ Category

 

MEDISCHE ZORG

Read full article | No Comments

De medische zorg is in Kenia niet voor iedereen toegankelijk. Voor veel mensen is deze zorg onbetaalbaar. De Stichting draagt zorg voor de kinderen en hun families uit het kinderproject zodat waar nodig de juiste behandeling kan worden gegeven. Daarnaast komen we soms schrijnende situaties tegen waarvoor we de ogen niet kunnen sluiten. Hiervoor doen […]

Read More

KINYUNGU PRIMARY SCHOOL

Read full article | No Comments

2014 De stichting Voort-in-Kenya gaat zich de komende 3 jaar richten op het bouwen van nieuwe klaslokalen en toiletten voor de Kinyungu school in Kenia. Op deze school zitten 550 leerlingen op de grond in “klassen” van boomstammetjes en klei. Er zijn onvoldoende toiletten en de hygiëne laat zeer te wensen over. Dankzij de sponsoring […]

Read More

SPONSORGEZIN

Read full article | No Comments

Dit gezin hebben we in 2004 ontmoet. Alfred, Scolar en hun 2 kinderen Esther en Samuel leefden toen onder erbarmelijke omstandigheden. Allereerst hebben we goede woonruimte voor hen gezocht en door het houtsnijwerk van Alfred in Nederland te verkopen konden we voor wat inkomsten zorgen. Scolar heeft een 3 jarige opleiding tot coupeuse gevolgd en […]

Read More

EETPROJECT

Read full article | No Comments

De 20 kinderen uit het kinderproject in Mombasa wonen allemaal in een sloppenwijk. Dankzij de hulp van hun sponsors kunnen zij nu naar school en krijgen daardoor de kans om aan een betere toekomst te werken. Wij constateerden echter dat de meeste kinderen er moe en lusteloos uitzagen omdat er binnen de gezinnen geen mogelijkheid […]

Read More

WATERPROJECT

Read full article | No Comments

Het grote probleem in Kenia is gebrek aan schoon drinkwater. Ook op de Mwangwei was dit het geval. Na onderzoek bleek dat de mogelijkheid aanwezig was om een waterput te graven omdat er voldoende water in de grond zat. Met behulp van de Keniaanse regering en sponsors vanuit Nederland hebben we elektriciteit bij de school […]

Read More

TOILETTEN

Read full article | No Comments

Toen  wij  in  2002  voor  het  eerst  op  de  Mwangwei   Primary   School  kwamen  was  er  nauwelijks  sanitair. Er  stonden  4  toiletten, in zeer  armoedige  staat,  voor  250  leerlingen. Veel  kinderen  deden  hun  behoefte  dan  ook  op  het  stuk  grond  achter de school. Hierdoor  stonk  het  verschrikkelijk  en  was  het  een  broedplaats  voor ongedierte. Inmiddels  zijn […]

Read More

SHADE

Read full article | No Comments

Op  de  Mwangwei  Primary  School  was  er  in  2006  een  feestelijke  opening van  de  shade. Dit  ging  gepaard  met  veel  speeches  van  leerkrachten. Ook  werden  er  veel  dansjes  en  optredens  uitgevoerd  door  de  leerlingen. Een  shade  is  een  grote  overkapping  met  een  diameter  van  15   meter  die zorgt  voor  een  flinke  schaduwplek  waardoor  het  in […]

Read More

BOMENPROJECT

Read full article | No Comments

Vanaf 2002 zijn we begonnen met een bomenproject. Het gehele proces: het inzaaien, planten en onderhouden van de bomen wordt door de leerkrachten en de leerlingen verzorgd. Na 7 à 8 jaar zijn de stammen van de bomen geschikt om verkocht te worden. De stammen worden o.a. gebruikt voor het bouwen van daken op huizen. […]

Read More

MWANGWEI PRIMARY SCHOOL

Read full article | No Comments

In 2002 zijn wij in contact gekomen met het  Verkaart  Development Team, een organisatie die ontwikkelingswerk doet in Kenia. We zijn toen meegegaan met een oriëntatiereis en hebben ons hart daar direct verloren aan de mensen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven en desondanks vol vertrouwen en vol hoop op een betere toekomst, met elkaar […]

Read More

KINDERPROJECT MOMBASA

Read full article | No Comments

In een van de armste wijken van Mombasa “Changamwe “ zijn we in 2005 begonnen met dit project. De kinderen die voor dit project in aanmerking komen worden in overleg met de “pastor “[ dominee ] en het hoofd van de school uitgekozen omdat zij een goed beeld hebben van de meest kansarme gezinnen. We […]

Read More