MWANGWEI PRIMARY SCHOOL


In 2002 zijn wij in contact gekomen met het  Verkaart  Development Team, een organisatie die ontwikkelingswerk doet in Kenia. We zijn toen meegegaan met een oriëntatiereis en hebben ons hart daar direct verloren aan de mensen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven en desondanks vol vertrouwen en vol hoop op een betere toekomst, met elkaar een saamhorigheid tentoonstellen, die diepe indruk maakte.

In 2005 hebben wij de volledige verantwoordelijkheid voor de Mwangwei Primary School van het VDT overgenomen. Deze school ligt in het district Majoreni, vlakbij de grens van Tanzania. Het aantal leerlingen op deze school is de afgelopen jaren gegroeid van 250 naar ruim 700. Veel kinderen moeten elke dag 3 uur lopen om op school te komen. Inmiddels staat er een nieuw gebouw met 10 toiletten, is er een boomgaard rondom de school, een shade [schaduwplek], is er elektriciteit en sinds oktober 2010  zelfs  water !!! Vooral de elektriciteit en het water zijn een onvoorstelbare vooruitgang voor de hele community.

Door te zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving zien we de prestaties van de leerlingen elk jaar verbeteren. Voor ons een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

De controle.
Drie  keer per jaar  bezoeken  wij  de  school. De  schoolresultaten, het  onderhoud en de projecten  worden  dan gecontroleerd  en  lesmaterialen en  andere  goederen  gebracht. In  samenspraak  met  de  leerkrachten  en  oudercomité  proberen  wij  het  onderwijs  te  verbeteren. Investeringen  en  ondersteuning  moeten  samengaan  met  inzet  en  het  leveren  van  prestaties  door  de  betrokkenen: de  leerkrachten, de  ouders  en de leerlingen.