Sponsoring

Hoe kunt u helpen?

Met financiële ondersteuning kan onze stichting hulp blijven bieden aan de projecten.

Uw financiële hulp is zeer welkom.

Giften zijn over het algemeen fiscaal aftrekbaar.

Doordat onze reis- en verblijfkosten voor eigen rekening zijn garanderen wij dat 100 % van elke gedoneerde euro geïnvesteerd wordt in onze projecten.

Wij zijn blij met elke gift, elke euro telt.

Tikkie

Eetproject

Voor €50,= per jaar kunt u een kind binnen het kinderproject sponsoren, zodat zij gebruik kunnen maken van het eetproject.
De kinderen krijgen hierdoor iedere dag een volwaardige warme maaltijd op school.

Wilt u ons hierbij helpen maak dan €50,= over op
rek. nr. NL39 ABNA 0418 8831 06

t.a.v. Stichting Voort-in-Kenya o.v.v.
sponsoring eetproject.

kinderproject

Kinderproject

Voor € 200,00 per jaar sponsort u een kind uit een sloppenwijk van Mombasa. Slechts € 50,- per kwartaal geeft dit kind een kans op een toekomst en het gevoel gezien te worden.
De basisschool in Kenia duurt 10 jaar. Een sponsor verbind zich, tot wederopzegging, voor ten minste een jaar aan dit kind. De sponsoring wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging dient te gebeuren vòòr 1 oktober en stopt per 1 januari van het volgende kalenderjaar.
Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk van harte welkom. Omdat de Stichting een erkende ANBI status heeft zijn donaties aftrekbaar bij de aangifte van uw belasting.