EETPROJECT


De 20 kinderen uit het kinderproject in Mombasa wonen allemaal in een sloppenwijk.
Dankzij de hulp van hun sponsors kunnen zij nu naar school en krijgen daardoor de kans om aan een betere toekomst te werken.
Wij constateerden echter dat de meeste kinderen er moe en lusteloos uitzagen omdat er binnen de gezinnen geen mogelijkheid was om gezonde voeding te kopen.
In samenspraak met het hoofd van de school zijn wij gestart met het eetproject.
Dit houdt in dat de kinderen elke dag op school een gezonde warme maaltijd krijgen.
Hierdoor zijn de schoolprestaties flink vooruit gegaan en verkeren de kinderen in goede conditie.
De kosten voor dit project bedragen €50,= per kind/per jaar.