WATERPROJECT


Het grote probleem in Kenia is gebrek aan schoon drinkwater.
Ook op de Mwangwei was dit het geval.
Na onderzoek bleek dat de mogelijkheid aanwezig was om een waterput te graven
omdat er voldoende water in de grond zat.
Met behulp van de Keniaanse regering en sponsors vanuit Nederland hebben we elektriciteit bij de school aangelegd.
Hierdoor bestond o.a. de mogelijkheid om met behulp van een pomp het water uit de waterput omhoog te pompen.
Het water wordt opgeslagen in 2 grote reservoirs die tezamen een inhoud van 200.000 liter hebben.
Dit is een enorme vooruitgang voor de hele community. De mensen uit het dorp kunnen het water voor een kleine bijdrage kopen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor lesmateriaal en onderhoud van de school.
De kinderen van de Mwangwei kunnen op school gratis drinken en mogen flesjes water mee naar huis nemen.
Ook kunnen zij na gebruik van het toilet hun handen wassen,
dit is een grote vooruitgang voor de hygiƫne op de school.
De aanwezigheid van water heeft er o.a. toe geleid dat het aantal leerlingen op de Mwangwei is gestegen van 300 naar ruim 700 leerlingen.

Ook op de Kinyungy Primary School is watervoorziening gerealiseerd.
Hier is naar water geboord en door middel van een handpomp is het nu mogelijk om het water omhoog te pompen.
Hiervan van de gehele community gratis gebruik maken.