Bestuur

Voorzitter
Mieke van der Voort

Secretaris
Michelle van der Voort
Jos Wilmot

Penningmeester
Cees van der Voort

Lid van bestuur
Tim van der Voort
Ambassadeur
Tim Olivier: P.R. en sponsorwerving.

 

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 3 lid 5 van de Statuten)