Beleidsplan

Kinderproject Mombasa.
Continuering van dit project.
Het mogelijk maken van onderwijs, zorgen voor goede voeding (eetproject)
en medicatie verstrekken.

Mwangwei Primary School.
De bouw is afgerond en de school is voorzien van water en elektriciteit.
We zullen de komende jaren toezicht blijven houden op een goed gebruik hiervan en de school waar nodig ondersteunen.
De Mwangwei is nu goed in staat om zelfstandig te functioneren.

Kinyungu Primary School.
De komende 5 jaar gaan we ons richten op de bouw van deze school.
De prioriteit komt te liggen bij het realiseren van 8 klaslokalen met meubilair, het bouwen van toiletten en het zorgen voor een goede watervoorziening.

Overige activiteiten.
Het continueren van hulp aan diverse gezinnen.
Onderwijs voor de kinderen en zorgen voor goede huisvesting voor het gezin.
De mogelijkheid bieden om na de basisschool een vervolgopleiding en eventueel een beroepsopleiding te volgen.