Doelstelling

a. het als organisatie beogen aandacht te besteden aan de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de lokale economie in Kenia

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van kleine projecten.

Per gemeenschap worden nieuwe impulsen gegeven aan de ontwikkeling op en rondom de scholen. (Artikel 2 lid 2 van de Statuten)

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties