Beleidsplan

Kinderproject Mombasa.
Continuering van dit project.
Het mogelijk maken van onderwijs, zorgen voor goede voeding (eetproject)
en medicatie verstrekken.

Mwangwei Primary en Kinyungu Primary School.
De bouw is afgerond en de scholen zijn voorzien van water en elektriciteit.
We zullen de komende jaren toezicht blijven houden op een goed gebruik hiervan en de school waar nodig ondersteunen.
De scholen zijn nu goed in staat om zelfstandig te functioneren.

Overige activiteiten.
Het continueren van hulp aan diverse gezinnen.
Onderwijs voor de kinderen en zorgen voor goede huisvesting voor het gezin.
De mogelijkheid bieden om na de basisschool een vervolgopleiding en eventueel een beroepsopleiding te volgen.

 

De ANBI stichting werft inkomsten door middel van:
* Presentaties op scholen en bedrijven
* Via de website Stichting Voort-in-Kenya
* Via de facebookpagina Stichting Voort-in-Kenya
* Via het verspreiden van flyers

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Voort-in-Kenya.
Vanuit dit vermogen worden de kosten voor de projecten betaald.
Ook wordt er een bedrag gereserveerd voor kinderen die vanaf de basisschool doorstromen naar een duurdere vervolgopleiding en voor onvoorziene omstandigheden om het onderwijs en het welzijn van de kinderen te kunnen waarborgen.