Reisverslag oktober 2013


Jambo [ Hallo ]
Oktober 2013

Kinderproject
We kijken terug op een erg gezellige bijeenkomst in Mombasa.
Alle 20 kinderen met hun moeders, broertjes, zusjes, de dominee en de hoofdmeester waren aanwezig.
Met elkaar hebben we heerlijk gegeten in Restaurant Mandela’s en was er genoeg tijd om iedereen te spreken en om de jaarlijkse tas met cadeautjes en brieven van de sponsors uit te delen.
Hartverwarmend om die blije gezichtjes te zien.

De moeders kregen een enquêteformulier om in te vullen.
Zo proberen wij wat meer inzicht te krijgen op de samenstelling van het gezin en hun problemen.
Uit deze enquête en de huisbezoeken bleek des te meer hoe schrijnend de situatie van deze mensen is.
Vanuit de Stichting willen wij de mogelijkheden gaan bekijken hoe we de gezinnen kunnen ondersteunen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van minikrediet als startkapitaal om iets op te starten om geld mee te verdienen of het betalen van een gedeelte van de huur, zodat ze in hun huisje kunnen blijven wonen.

Sponsorgezin
Scolar toont zich erg sterk na het overlijden van Alfred en ook hun kinderen Esther en Samuel kunnen hier ondanks het verdriet om hun vader goed mee omgaan.
Ze worden goed opgevangen door familie en de leerkrachten op school.

Het werk in de winkel heeft in de periode rondom het overlijden van haar man een tijd stil gelegen.
Ze doet nu echter weer haar uiterste best om “back in business “ te komen.
Ook heeft ze plannen om de zaagmachine van Alfred te gaan verhuren voor extra inkomsten.
We hebben er alle vertrouwen in dat het haar gaat lukken om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen.

Mwangwei Primary School
Een warm onthaal kregen we op de Mwangwei en ons bezoek werd feestelijk afgesloten met de opening van een nieuw toiletten- unit voor de jongens.
Deze opening werd gedaan door Margaret Danford.
Margaret is 15 jaar geleden begonnen op de Mwangwei en studeert nu aan de universiteit van Nairobi.
Margaret verdiende het om zelf in het zonnetje te worden gezet en met haar toespraak heeft ze waarschijnlijk veel leerlingen gemotiveerd om extra goed hun best te doen en te vertrouwen op een betere toekomst.
Ook werden er weer veel dansjes en toneelstukjes voor ons opgevoerd.
Er was veel werk verricht op de Mwangwei. De signposts langs de kant van de weg en op het terrein van de school waren allemaal opnieuw beschilderd en de “oude” toiletten van de meisjes waren voorzien van nieuwe deuren en hadden een nieuw verfje gekregen.
Dankzij het water uit de well en de elektriciteit is er nu zelfs een grote visvijver aangelegd waarin ruim 1000 vissen zwemmen.
Het ziet er fantastisch uit!!!

Dit was ons laatste project op de Mwangwei, want na 8 jaar hulp kunnen ze nu zelfstandig verder.
Er zijn nu voldoende bronnen van inkomsten, zoals:
* De verkoop van water uit de well
* Het opladen van telefoons.
* De verkoop van kokosnoten en boomstammen uit het
Bomenproject.
* De verkoop van ijsjes uit het winkeltje langs de weg.
* De verkoop van de vissen uit de vijver.

Natuurlijk blijven we de Mwangwei wel jaarlijks bezoeken om verdere ontwikkelingen te volgen en zullen we de beloofde nieuwe vloer in 2014 in de shade laten aanleggen.

Kinyungu Primary School
De Stichting Voort-in-Kenya gaat zich m.b.v. de Lorentzschool uit Leiden de komende 3 jaar richten op het bouwen van nieuwe klaslokalen en toiletten op de Kinyungu school.
Op deze school zitten 550 leerlingen onder erbarmelijke omstandigheden op de grond in “lokalen” van boomstammetjes en klei.
Er zijn onvoldoende toiletten en de hygiëne laat zeer te wensen over.
Dankzij de sponsoring van de Lorentzschool kunnen we dit project realiseren en zal de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van de kinderen sterk vooruit gaan.
We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Doelen voor 2014:

Mwangwei Primary School:
* Blijven volgen van de ontwikkelingen.
* Vernieuwen van de vloer in de shade.

Kinderproject:
* Continueren van het project.
* Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.

Kinyungu Primary School:
* Starten met het bouwen van klaslokalen.

Namens de kinderen in Kenia:
“heel erg bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2013” !!!

Kwaheri [ tot ziens ]
Cees en Mieke