Reisverslag oktober 2012


Jambo
[ Hallo ]

Oktober 2012

Kinderproject
In oktober zijn we begonnen met de huisbezoeken. 6 gezinnen zijn inmiddels bezocht. Helaas is het allemaal nog veel erger dan verwacht, veel gezinnen hebben honger. De moeder van Sarah is mishandeld door haar man, hij had haar vingers gebroken en haar kookstelletje vernietigd. Hierdoor kon zij de donuts niet meer leveren aan de vaste kioskjes en had zij geen geld meer om voor haar 3 dochters te zorgen. Met een huurachterstand van 2 maanden moest zij ook haar huisje verlaten. Gelukkig waren we op tijd en hebben we kunnen helpen. Slechts €100,= was voldoende om 3 maanden huur te betalen en nieuw kookmateriaal aan te schaffen. Ze is nu weer volop in bedrijf en kan zelf weer voor haar kinderen zorgen. Dit is slechts èèn voorbeeld. Volgend jaar willen we ons meer gaan verdiepen in de gezinnen. Wij hopen dat zij door wat extra steun in staat zullen zijn om iets op te starten waardoor zij een kans krijgen tot een beter bestaan.

Met de kinderen uit het project gaat het goed. Ze zijn allemaal gezond en doen het goed op school. De kleintjes blijven nog wat achter maar we vertrouwen erop dat ook zij beter gaan presteren als ze wat langer meedraaien. Ook volgend jaar zitten ze alle 20 weer in het eet project. De oudste kinderen hebben nieuwe kleding gekregen. De meeste kleding was versleten en te klein geworden, de meiden groeien als kool.

Sponsorgezin
Met de winkel van Scolar gaat het redelijk. Helaas is het nog niet voldoende winstgevend om er van rond te komen. Ze hebben dus nog steeds extra steun nodig. Ze verdient genoeg om zelf de huur te betalen maar houdt nog geen geld over om voor haar gezin te zorgen. Gelukkig krijgt ze regelmatig opdrachten van sponsors uit andere projecten om schoolkleding te maken. Ook Alfred verdient weinig met zijn houtsnijwerk. De toeristen blijven weg en de concurrentie is groot. Hij denkt zelf dat de aanschaf van een zaagmachine van €500,= het verschil kan maken. Hij kan dan zelf hout gaan verkopen aan de houthakkers. We gaan dit navragen en overwegen om hem daarbij te helpen.

Mwangwei Primary School
Het dak van de shade is vernieuwd en ook de palen zijn vervangen. Het ziet er weer erg mooi uit. Volgend jaar willen we de vloer hiervan vernieuwen. Helaas hebben we veel pech gehad met de pomp in de well. Na diverse reparaties is er besloten om een ander soort aan te schaffen. Met veel inspanning van locale mensen is deze geplaatst en tot nog toe werkt hij uitstekend. Er wordt weer veel water verkocht waar door de school verzekerd is van water èn extra inkomen. Ook het bomenproject loopt goed. Er zijn veel nieuwe bomen geplant en er worden veel stammen verkocht. Volgend jaar moeten er ook toiletten worden gebouwd voor de jongens. De 3 toiletten die er zijn, voor ruim 400 jongens, staan op instorten. We willen er graag 10 bouwen vanuit sponsorgelden. De verwachting is dat in maart 2013 de dokterspost wordt geopend. Dit is een geweldige vooruitgang voor de community rondom de school.

Margaret Danford
Margaret is begonnen op de universiteit. Zij doet daar geschiedenis en godsdienst omdat daarmee de kans op een goede baan groot is. Wij hebben haar in oktober ontmoet en ze is erg gelukkig dat er voor haar weer een sponsor is gevonden. Margaret was een leerling van de Mwangwei en beide ouders zijn overleden. Op de Mwangwei viel ze ons al op door haar ongelooflijke inzet en de wil om te presteren. Na de Mwangwei had zij een sponsor voor de middelbare school die ze met hoge cijfers heeft afgerond. Door haar mooie cijfers zette zij zichzelf op de kaart en kreeg ze een uitnodiging van de universiteit om zich daar te melden. Margaret hoefde niet mee te doen met een loting maar werd direct aangenomen. Omdat haar sponsor na de middelbare school stopte met sponsoring is zij natuurlijk erg blij dat er zich via de stichting een nieuwe sponsor heeft gemeld. Wij kennen Margaret al ruim 10 jaar en hebben veel bewondering voor haar doorzettingsvermogen en de wil om te slagen in het leven.

Asiya en Happy
Deze 2 meisjes zijn nieuw in onze stichting. Beide zitten in de examenklas van de middelbare school. Het is hun ouders al die jaren gelukt om zelf het schoolgeld te betalen. Zij hebben hierdoor echter zoveel schuld opgebouwd dat het voor hen nu onmogelijk is geworden om het laatste jaar te bekostigen. Wij kennen hun vader als een hardwerkende man en hebben een sponsor gevonden om hen hierbij te helpen. In februari gaan we een bezoek brengen aan de school van de meisjes om hen te ontmoeten en hopen dat zij hun opleiding volgend jaar met succes zullenafronden.

Doelen voor 2013:

Mwangei Primary school:
*Vernieuwen van de vloer van de shade.
*10 toiletten bouwen voor de jongens.

Kinderproject:
*Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.

Sponsorgezin:
*Zaagmachine aanschaffen voor Alfred.

Asiya en Happy:
*Bezoek brengen aan de school en kennismaken.

We hopen dat het tijdens de verkiezingen in maart rustig blijft in Kenia zodat de voortgang van de projecten geen stagnatie oplopen. Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor alle steun en belangstelling het afgelopen jaar. Hierdoor hebben wij ook in 2012 weer veel mooie dingen kunnen doen voor de mensen in Kenia. Zonder jullie hulp zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Namens de stichting Voort-in-Kenya wensen wij iedereen een gezond en liefdevol 2013 waarin we met elkaar verder zullen gaan op de ingeslagen weg.

Kwaheri [ tot ziens ]
Cees en Mieke