Reisverslag juli 2012


Jambo (Hallo)

Juli 2012

Kinderproject.
Deze reis hebben we kennis gemaakt met Sarah, een nieuw meisje in het kinderproject. Zij neemt de plaats in van Defence die helaas vanwege familieomstandigheden uit het project is gegaan. Alle 20 kinderen zien er gezond uit en vinden het fijn op school. We hebben de presentjes van sponsors overhandigd, zo ook de sportkleding die was geschonken. De blijde gezichten op de foto’s zeggen hierover genoeg. Het contact met de hoofdmeester is optimaal. Hij houdt ons met regelmaat niet alleen op de hoogte van de schoolprestaties, maar ook over de gezondheid en de gezinssituatie van de kinderen zelf. Van scholen uit Leimuiden en Oegstgeest hebben we een flinke donatie gekregen, zodat hun welzijn voor lange tijd gewaarborgd is. Dit geld kan gebruikt worden voor het kopen van schoolmaterialen, eten, medicijnen en andere benodigdheden. Mwangwei Primary School. In februari heeft deze school een waarschuwing gehad, omdat zij te weinig hadden gedaan met de grond die erbij was gekocht. Dit heeft goed geholpen want nu was alle beschikbare grond benut en waren er bomen op geplant. Verder zag alles er goed uit! Er is nu opdracht gegeven om het dak van de shade te repareren, dit moet in oktober klaar zijn. Het winkeltje aan de weg is volop in gebruik. Er wordt veel geld verdiend aan de verkoop van water en het opladen van telefoons. Van deze opbrengst worden weer schoolmaterialen gekocht voor de Mwangwei.
Er is contact geweest met de MP (Member of Parlement) van Kenia. Er wordt een dispensary naast de school gebouwd die in maart 2013 wordt geopend. Een dokterspost plus apotheek is een enorme vooruitgang in dit gebied, waar mensen uren moeten lopen als ze medische hulp nodig hebben. Wij hebben een gedeelte van onze grond hiervoor beschikbaar gesteld. Naast de dokterspost komt ook een woning voor een verpleegkundige zodat 24 uur zorg verzekerd is.

Sponsors, die in oktober eventueel iets willen meegeven voor het kinderproject, willen wij verzoeken om dit te beperken tot (zomer)kleding, witte sokjes en/of een tandenborstel. Een foto, brief of een kaartje hierbij is natuurlijk extra leuk. G raag inleveren vòòr 20 september. Ook willen we u er op wijzen, dat er ten bate van de Stichting weer nieuwe artikelen verkrijgbaar zijn in onze webshop.

Kwaheri ( tot ziens )

Cees en Mieke