Reisverslag 2021


 

Covid-19 

In december 2020 hebben we de laatste financiële steun gegeven aan de families van het kinderproject. Ook de steun aan de Victory Primary School en de leerkrachten was vanaf dat moment niet meer nodig.

De scholen zijn weer open en het leven in Kenia is grotendeels weer zoals het voor de coronacrisis was.

Er zijn nog wel veel voorzorgsmaatregelen zoals mondmaskers, temperaturen, handen wassen etc.

Wij willen onze dank betuigen aan alle sponsors die ons tijdens de gehele coronacrisis zo enorm hebben geholpen.

Door jullie inzet en financiële steun hebben honderden mensen geen honger gehad en waren zij in staat om de huur van hun huisje te betalen , zodat ze niet op straat kwamen te staan.

Door deze extra steun is de school nog open, terwijl er ruim 100 privéscholen failliet zijn gegaan.

 

Kinderproject Mombasa 

In september hebben we een kort samenzijn gehad met alle ouders en kinderen van het kinderproject.

Vanwege de strenge coronamaatregelen zijn langdurige bijeenkomsten nog niet toegestaan.

Het was desondanks erg fijn om te zien dat iedereen gezond is en de toespraken van de ouders waren hartverwarmend.

Elk gezin had een brief geschreven voor hun sponsor om hen te bedanken voor de enorme steun gedurende het afgelopen jaar.

Ook de leerkrachten hebben een bedankbrief meegegeven.

Er zijn dit jaar 5 nieuwe meisjes in het kinderproject gekomen.

Het kinderproject heeft nu: 18 leerlingen op de basisschool, 9 leerlingen op de middelbare school, 3 studenten op de universiteit en 1 student op de Technische school (beroepsopleiding elektricien )

 

Huisbezoeken

Dit jaar hebben we weer een aantal  huisbezoeken afgelegd. Het was erg confronterend om te zien onder welke omstandigheden de gezinnen leven.

Ook hierbij hebben we weer veel kunnen betekenen. Door een kleine financiële bijdrage zijn er 2 gezinnen die op de vuilnisbelt woonden verhuisd naar een betere locatie. We hebben matrassen gekocht zodat de kinderen een eigen slaapplek hebben en overdag een fijn plekje om huiswerk te kunnen maken.

 

Kinyungu Primary School 

Het aantal leerlingen op deze school stijgt nog steeds enorm.

De 2 nieuwe lokalen voor de kleuters zijn inmiddels volop in gebruik.

Er is vraag naar nog 2 klaslokalen, maar omdat de Mwangwei  nu meer prioriteit heeft moet de bouw hiervan nog even op zich laten wachten.

Er hebben dit jaar weer enkele herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan de waterpomp, waardoor de gehele community weer kan worden voorzien van water.

 

Mwangwei Primary School 

Dit jaar is er een nieuwe shade gebouwd op de Mwangwei.

De voormalige shade was na 15 jaar volledig ingestort.

Tijdens een bijeenkomst met leerkrachten, ouders, medezeggenschapsraad en de aannemer werd in september unaniem besloten dat een shade de eerste prioriteit had.

Er staat nu weer een prachtige shade in het centrum van de school.

Leerlingen kunnen hier les krijgen, examens doen en ook bijeenkomsten met ouders en vergaderingen met disciplines van buiten de school kunnen plaatsvinden op deze mooie locatie.

In februari 2022 hopen we de shade feestelijk te kunnen openen.

Er is het afgelopen jaar weer regelmatig onderhoud gepleegd aan de waterpomp en er hebben diverse herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

 

Medische zorg 

*Mieke Owino Odongo  (09-04-2020)

Mieke heeft door zuurstoftekort bij haar geboorte een achterstand opgelopen in haar ontwikkeling. Ze is nu ruim 1,5 jaar en kan sinds kort met ondersteuning zitten. Ook rolt ze inmiddels door de kamer om zichzelf te verplaatsen.

Mieke is vlak na de bevalling verlaten door beide ouders, waardoor het meisje afhankelijk is van de zorg van haar oma. Oma zorgt goed voor haar, al valt deze enorme verantwoordelijkheid haar soms zwaar.

Mieke gaat 3 keer per week naar fysiotherapie, 1x per week naar een speciale masseuse en verder moet oma iedere dag oefeningen met haar doen.

Ook heeft zij een korset en beenspalken voor extra stabiliteit en om vergroeiingen tegen te gaan.

De artsen zijn positief en we hopen dat Mieke verdere vooruitgang zal boeken in haar ontwikkeling.

U kunt ons helpen om dit meisje de beste behandeling te geven door een donatie te doen aan:

Stichting Voort-in-Kenya    NL39 ABNA 0418883106       ovv Mieke Odongo

*Edison Onyango (1981)

Bij Edison, vader van een jong gezin is een tumor in zijn kaak geconstateerd.

Mede dankzij onze fundraising op Facebook kon hij in november worden geopereerd.

De tumor is verwijderd en er is een reconstructie gemaakt van zijn kaak.

De operatie is geslaagd, hij probeert voorzichtig te praten en krijgt vloeibaar eten.

Er is nog een lange weg van behandelingen en bestralingen te gaan, maar de vooruitzichten zijn hoopvol.

U kunt Eddy hier financieel bij helpen door een donatie te doen aan:

Stichting Voort-in-Kenya NL39ABNA0418883106 ovv Eddy Onyango

 

Kwale Eye Center 

In september ontvingen we een mooie bedankbrief van de oogkliniek waar we ieder jaar brillen brengen.

Deze brillen zijn met name erg welkom vanwege de monturen en worden gebruikt voor mensen die de aanschaf van een bril niet kunnen betalen.

 

Stranddag 

Zaterdag 2 oktober hebben de meisjes van de middelbare scholen een geweldige dag met elkaar gehad. We hebben gezwommen, gegeten en vooral heel veel gelachen. Ons doel om de meisjes als groep een fijne dag te bezorgen is zeker gelukt. Het was een dag om nooit meer te vergeten!

 

Vervolgopleidingen 

*Margaret Danford

  Vanwege de coronacrisis heeft haar afstuderen vertraging opgelopen.

  Margaret hoopt haar Masteropleiding Geography in 2022 te kunnen afronden.

  In afwachting hiervan werkt ze als docente op een middelbare school.

*John Danford: 2de jaar Verpleegkunde aan de J.K. Universiteit in Nairobi

*Esther Mwaka: 2de jaar Kenya Highland University in Kericho

  Records Management & Information Technology

*Peter Richard: 2de jaar Vocational Training/elektricien

*Hellen Komesha: 4de klas Matuga Girls Secondary

*Charity: 3de klas Matuga Girls Secondary

*Ruth/Abigael/Nicole: 2de klas Matuga Girls Secondary

*Elisabeth: 3de jaar WAA Girls Secondary

*Bernadette/Susan: 2de jaar WAA Girls Secondary

*Samuel: 3de jaar Kwale Boys Secondary

*Juma: 2de jaar Kabarak University/ Information Technology

 

Doelen 2022 

*Mwangwei Primary School

  – Blijven volgen van de ontwikkelingen

  – Bouw van meisjestoiletten

*Kinderproject Mombasa

  – Continuerenvan het project

  – Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen

*Kinyungu Primary School

  – Blijven volgen van de ontwikkelingen

* Vervolgopleidingen

  – Studenten ondersteunen d.m.v. sponsoring en persoonlijk contact

* Medische zorg

   – Continueren en steun bieden waar nodig.

 

Namens alle kinderen in Kenia:

“Asante Sana” : Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2021 !!!

 U kunt ons ook volgen op onze Facebookpagina: Stichting Voort-in-Kenya 

 

                      Kenia2022