• eten (2)

Reisverslag 2020


Reisverslag 2020

Jambo [Hallo]

Covid-19

In maart is ook in Kenia vanwege het coronavirus de Lockdown ingegaan, waardoor veel mensen hun werk verloren.

Geen werk-Geen geld / Geen geld-Geen eten

Honger komt ineens erg dichtbij en Kenia heeft geen sociaal vangnet, zoals wij die kennen.

Hierdoor is het van cruciaal belang om de gezinnen uit ons kinderproject financieel te ondersteunen.

Zij wonen namelijk in een van de armste wijken van Mombasa.

Op onze facebookpagina “Stichting Voort-in-Kenya” hebben wij hiervoor een oproep gedaan. De reacties zijn hartverwarmend.

Hierdoor hopen wij in staat te zijn om de 22 gezinnen financieel te helpen, zodat ze in ieder geval eten kunnen kopen.

 

Kinderproject

In februari hebben we een feestelijke bijeenkomst gehad met alle gezinnen uit het kinderproject. Dit was een enorm succes.

Er waren toespraken, maar er werd vooral veel gedanst op Afrikaanse muziek.

Ook hebben we met elkaar genoten van een heerlijke maaltijd die door de moeders was bereid.

Tot slot heeft Esther een mooie toespraak gehouden, nadat ze haar laptop voor haar vervolgstudie aan de universiteit in ontvangst had genomen.

Hierin beschreef ze hoe belangrijk de sponsoring van haar studie en de hulp binnen hun gezin is geweest, en…nog steeds is.

Het was een mooie afsluiting van een bijeenkomst met een gouden randje.

Het is gelukt om de 5 leerlingen die eind vorig jaar de basisschool hebben verlaten op de door ons zo gewenste scholen te plaatsen.

Zij zijn daar in januari begonnen en het is bijzonder om te zien hoe snel deze meisjes zich hebben ontwikkeld.

Vanwege de structuur, de hygiëne en de goede voedselvoorzieningen zijn ze letterlijk én figuurlijk gegroeid.

Ze zijn blij en zeer gemotiveerd om te kunnen studeren op een boardingschool.

We hebben nu 13 leerlingen op de basisschool, 9 leerlingen op de middelbare school, 3 studenten op de universiteit en 1 student die een beroepsopleiding volgt.

 

Mwangwei Primary School

In april hebben we de school voorzien van 150 schoolbankjes, inclusief 12 tafels en stoelen voor de leerkrachten.

Dit was hard nodig, omdat van de ruim 800 leerlingen er 300 op de grond zaten.

Ook de leerkrachten hadden geen eigen zitplaats.

We zijn erg blij, dat iedereen nu een eigen plek heeft om aan te werken.

De Mwangwei heeft sinds januari een nieuwe hoofdonderwijzeres,

Mrs. Caroline Muthami. Gelukkig verloopt het contact met haar erg prettig.

 

Het onderhoud van de pomp werd ook in 2020 weer ieder kwartaal gedaan door Andrew, onze plaatselijke loodgieter/elektricien.

 

Kinyungu Primary School

We hebben de school dit jaar meerdere keren bezocht.

Alle gebouwen, inclusief de omgeving van de school zagen er goed verzorgd uit.

We hebben dit jaar slechts wat klein onderhoud laten verrichten.

 

Valley of Blessings

De kerk is dit jaar voorzien van ramen, waarvan de vensters gesloten kunnen worden.

Dit was nodig, omdat de kerk naast een vuilnisbelt ligt en de stank nu grotendeels kan worden buitengesloten.

 

Vervolgopleidingen

*Margaret Danford:

Is bezig met het 2de jaar van haar Masteropleiding Geography.

Naast haar studie werkt ze als docente op een middelbare school in Nairobi. Ze hoopt eind 2020 te kunnen afstuderen.

*John Danford: 1ste jaar Verpleegkunde aan de J.K. Universiteit in Nairobi.

*Esther Mwaka:

*Peter Richard: 1ste jaar Vocational Training/electricien

*Hellen Komesha: 3de klas Matuga Girls

*Charity: 2de klas Matuga Girls

*Ruth/Nicole/Abigael: 1ste klas Matuga Girls

*Elisabeth Angieng: 2de klas WAA Girls

*Bernadette/Susan: 1ste klas WAA Girls

*Samuel: 2de klas Kwale High Boys

Doelen voor 2021:

* Mwangwei Primary School:

-Blijven volgen van de ontwikkelingen.

-Bouw van meisjestoiletten.

-Bouw van een shade.

* Kinderproject Mombasa:

-Continueren van het project.

-Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.

-Elk kind een compleet nieuw schooluniform geven.

* Kinyungu Primary School:

-Blijven volgen van de ontwikkelingen.

* Vervolgopleidingen:

-Studenten ondersteunen d.m.v. spons