Reisverslag 2019


Reisverslag 2019

Jambo [Hallo]

Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal sponsors mee geweest om “hun” sponsormeisjes te bezoeken.
Dit is altijd een bijzondere, en meestal emotionele gebeurtenis.
Met eigen ogen hebben zij kunnen zien hoe deze kinderen onder erbarmelijke omstandigheden wonen en hoe groot het effect is van hun sponsoring.
Het verandert daadwerkelijk hun kijk op het leven door de mogelijkheid die zij krijgen om onderwijs te volgen.

Kinderproject 

Dit jaar hebben we de kinderen in februari, juni en in oktober bezocht.
Een aantal van hen zijn de afgelopen periode ziek geweest, meestal vanwege malaria.
Dankzij het verstrekken van medicijnen vanuit de Stichting verkeren alle kinderen weer in goede gezondheid.

Dit jaar ronden 5 kinderen de basisschool af.
Momenteel zitten er al 5 kinderen op middelbare scholen in het district Kwale (Kwale Boys, Matuga Girls en WAA Girls).
We hebben deze scholen in juni bezocht met het verzoek om ook deze 5 kinderen in te schrijven.
Dit hangt uiteindelijk af van de uitslag van de KCPE (Cito toets).
Deze scholen staan goed aangeschreven en zijn voor ons eenvoudig te bereiken.
Hierdoor kunnen we de kinderen blijven volgen en regelmatig bezoeken.

Mwangwei Primary School 

Het 4 maandelijks onderhoud werd ook in 2019 gedaan door Andrew, onze plaatselijke loodgieter/elektricien.
Ook hebben de jongenstoiletten een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. Na 6 jaar moesten we de elektrische pomp in de well vervangen.
Alle problemen, zoals verstoppingen zijn hierdoor weer verholpen.

Kinyungu Primary School 

We hebben in juni opdracht gegeven voor de bouw van een lerarenkamer.
In oktober hebben we dit mooie lokaal weer feestelijk mogen openen.
Met de realisatie hiervan is de Kinyungu Primary voltooid.
In 5 jaar tijd staan er behalve deze lerarenkamer nu 7 klaslokalen, 2 toilet units, een shade, een keuken en is er water en elektriciteit.
In juni hebben we de waterpomp een grote opknapbeurt gegeven.
Alle onderdelen zijn vervangen zodat hij nu weer goed functioneert.

Vervolgopleidingen 

 • Margaret Danford:
  Is bezig met het 2de jaar van haar Master opleiding Geography.
  Naast haar studie werkt ze parttime als docente op een middelbare school in Nairobi.
  Ze hoopt in 2020 te kunnen afstuderen.
 • John Danford:
  Is in september begonnen met de opleiding Verpleegkunde aan de J.K.Universiteit in Nairobi.
  Vanwege zijn uitstekende eindresultaat op de middelbare school heeft hij een beurs gekregen van de regering waardoor het voor de stichting mogelijk is om zijn studie te kunnen financieren.
  Dankzij de sponsoring van Four-it heeft ook hij inmiddels een laptop ontvangen.
 • Esther Mwaka:
  Zit in de 4de klas van Muthale Girls.
 • Hellen Komesha:
  Zit in de 2de klas van Matuga Girls.
 • Samuel Mwaka:
  Zit in de 1ste klas van Kwale High.
 • Charity Mwende:
  Zit in de 1ste klas van Matuga Girls.
 • Elisabeth Angieng:
  Zit in de 1ste klas van WAA Girls.

Valley of Blessings 

Namens het Staalwijkfonds uit Leiden hebben we weer een nieuwe financiële bijdrage kunnen geven aan deze kerk.
Door alle verbeteringen, zoals toiletten, elektriciteit en een ontvangstruimte voor de dominee is de groei binnen de kerkgemeente duidelijk zichtbaar.
In oktober hebben we dit allemaal, in het bijzijn van de gehele kerkgemeenschap en de kinderen uit ons kinderproject feestelijk geopend.

Doelen voor 2020:

 • Mwangwei Primary School:
  -Blijven volgen van de ontwikkelingen.
  -Bouw van meisjestoiletten.
 • Kinderproject Mombasa:
  -Continueren van het project.
  -Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.
  -Elk kind een compleet nieuw schooluniform geven.
 • Kinyungu Primary School:
  -Blijven volgen van de ontwikkelingen.
 • Vervolgopleidingen:
  -Studenten ondersteunen d.m.v. sponsoring en persoonlijk contact.

Namens alle kinderen in Kenia:

“Asante sana”; Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2019!!!

Kwaheri [Tot ziens]

Cees en Mieke

 Kerstkaart Voort in Kenya 2020