Reisverslag 2017


Jambo [Hallo]

We hebben onze projecten in 2017 drie keer bezocht, in februari, juli en oktober. Veel sponsors hebben ons hierbij vergezeld en de voortgang met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Kinderproject 

Alle kinderen hebben een compleet nieuw schooluniform gekregen bestaande uit:  2 blouses, een rokje, een sweater, sokken en schoenen.
Ook kregen zij een nieuwe sportoutfit bestaande uit: een shirtje, een rokje, sokken en sportschoenen.
Dit is mogelijk gemaakt door de sponsoractie van het Visser ’t Hooft Lyceum uit Leiden en de maandelijkse bijdrage van de familie Bennis.
(doelstelling voor 2017 is hiermee gerealiseerd)
De kinderen gaan allemaal met plezier naar school wat zich uit in goede resultaten.
Dankzij de dagelijkse maaltijd op school verkeren zij ook in goede gezondheid.

Mwangwei Primary School 

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe directeur, Mr. Juma.
De eerste indruk is positief!
Omdat de watertank lek was, hebben we deze vervangen door een nieuwe.
In deze zware tijd van droogte is water van essentieel belang.
Door het plaatsen van een nieuwe tank hebben de kinderen en het dorp rondom de school nu voldoende water uit de well.
Ook hebben we in september de dakgoten, die naar de watertank leiden, vervangen.
We zijn erg tevreden over de voortgang van de school.

Vervolgopleidingen         

 • Margaret Danford:
  Is in september begonnen aan haar tweejarige voltijd master opleiding in Nairobi.
 • John Danford:
  Gaat met succes naar de vierde klas van Kwale High Secondary.
  Heeft het derde jaar afgesloten op B+ niveau, dit is het op 1 na hoogste niveau
  Zijn droom is nog steeds om chirurg te worden.
 • Esther Mwaka:
  Gaat over naar de derde klas van Muthale Girls Secondary.
  Heeft het tweede jaar afgesloten op B+ niveau, dit is het op 1 na hoogste niveau.
 • Happy Fondo:
  Heeft haar docenten opleiding in september afgerond en werkt nu als lerares op een basisschool.
 • Asya Fondo:
  Is in november afgestudeerd voor haar opleiding Journalistiek.

Kinyungu Primary School 

Dit jaar hebben we een shade laten bouwen. Deze wordt gebruikt als extra klaslokaal en tevens voor examens en vergaderingen.
Alle doelen zijn hiermee voor 2017 gerealiseerd.

Kerk: Valley of Blessings

Dankzij sponsoring van het Staalwijkfonds uit Leiden hebben we kunnen bijdragen aan de voortzetting van de bouw van de “Valley of Blessings”.
Alle kinderen uit ons kinderproject bezoeken met hun ouders deze kerk.
De kerkgemeenschap was enorm blij met deze bijdrage en wil hen daarvoor hartelijk bedanken.

Four-it

Dankzij de sponsoring van laptops en telefoons hebben we al veel studenten en leerkrachten blij kunnen maken.
Dit is een enorme verrijking voor hun studiemogelijkheden.
We zijn Four-it hier erg dankbaar voor!!!

Doelen voor 2018:

 • Mwangwei Primary School:
  -Blijven volgen van de ontwikkelingen.
 • Kinderproject Mombasa:
  -Continueren van het project.
  -Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.
  -Elk kind een compleet nieuw schooluniform geven.
 • Kinyungu Primary School:
  -Bouw van een lerarenkamer en een keukenunit.
  -Blijven volgen van de ontwikkelingen.
 • Vervolgopleidingen:
  -Studenten ondersteunen d.m.v. sponsoring en persoonlijk contact.

 

Namens alle kinderen in Kenia:

“Asante sana”; Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2017!!!

Kwaheri [Tot ziens]

Cees en Mieke