Reisverslag 2023


We zijn dit jaar weer 2 keer in Kenia geweest.

Wat vooral opviel, is het feit dat de kosten voor levensonderhoud enorm zijn gestegen. Ook voor “onze” gezinnen is dit een groot probleem.

Veel mensen hebben moeite om de huur van hun huisje te betalen en er is een structureel tekort aan eten. De steun van sponsors is hierbij onmisbaar.

We zijn enorm dankbaar voor zoveel lieve mensen die het ons mogelijk maken om deze hulp te bieden.

Kinderproject Mombasa

We hebben alle gezinnen diverse malen bezocht en zo nodig hulp geboden, matrassen gekocht en medische hulp geregeld.

De briefwisseling met de sponsors was weer optimaal en er zijn veel mooie foto’s gemaakt. Een hoogtepunt was toch wel de bijeenkomst in augustus. Hierbij waren ruim 100 mensen aanwezig. Alle kinderen van zowel de basisschool, de middelbare school en de vervolgopleidingen hadden vakantie.

Er werd gedanst op muziek van een D.J. Er waren veel mooie toespraken en… natuurlijk was er veel eten bereid door de moeders.

Een ander hoogtepunt was het bezoek van sponsors die met hun familieleden 5 meisjes sponsoren. Ze hadden actie gevoerd waardoor ze in september aan alle 20 gezinnen een tas met levensmiddelen konden overhandigen. Fantastisch!

Deze actie was een enorm succes en de reacties van de moeders waren hartverwarmend. Zoveel eten hadden ze nog nooit in huis gehad.

“It looks like a movie” hebben we die dag veel gehoord.

Het schoolsysteem in Kenia is per 01/01/2023 veranderd.

De basisschool bestaat nu uit 11 klassen.

  • 2 jaar kleuterschool (Pre Primary)
  • 6 jaar basisschool (Primary)
  • 3 jaar brugklas (Junior Secondary 7,8 en 9)

Vanaf 2025 is de middelbare school (Secondary) nog maar 3 jaar i.p.v. 4 jaar

Het kinderproject had in 2023: 14 leerlingen op de Primary, 2 leerlingen op de Junior Secondary, 9 leerlingen op de Secondary, 5 studenten op de Universiteit, Accountancy (1), Elektricien (1), Hospitality (1), Food & Beverage (1)                                                                        

Kinyungu Primary School

Begin 2023 hebben we voor 150 leerlingen schoolbankjes laten maken, zodat er dit jaar geen kinderen meer op de grond zaten. Verder is er klein onderhoud gedaan, zoals het repareren van vloeren, toiletten en kozijnen.

Daarnaast is er groot onderhoud verricht aan de pomp, waardoor hij hopelijk weer jaren mee kan.

Mwangwei Primary School

In februari hebben de tandartsen van Dutch Dental Care de school bezocht en hebben daar weer fantastisch werk verricht!

Van ruim 1000 leerlingen, hun ouders en de leerkrachten werden de gebitten gecontroleerd en zo nodig behandeld. Ter voorbereiding van dit bezoek hebben we 2 klaslokalen grondig gerenoveerd, zodat er in een mooie ruimte op een hygiënische manier kon worden gewerkt.

Vanaf maart zijn deze lokalen in gebruik genomen door de Junior Secondary.

Begin 2023 hebben we de dakplaten van 4 klaslokalen vervangen. Na 15 jaar waren deze erg verroest, waardoor het op sommige plekken inregende.

We hopen volgend jaar budget te hebben voor de overige 4 lokalen.

In september is de nieuwe watertank aangesloten en zijn de dakgoten gerepareerd en/of vervangen.

Kwale Eye Center

We hebben weer veel brillen afgegeven bij deze oogkliniek.

Deze brillen zijn enorm welkom vanwege de monturen en worden gebruikt voor mensen die de aanschaf van een bril niet kunnen betalen.

Medische Zorg

*Mieke Owino Odongo  (09-04-2020)

Mieke is een meervoudig gehandicapt meisje en krijgt 3 keer per week fysiotherapie op het Mobility Center in Port Reitz. Dit om vergroeiingen tegen te gaan en haar mobiliteit zo mogelijk te activeren. Sinds juni is er een nanny in huis om haar oma te ontlasten. Oma wordt ouder en de dagelijkse zorg voor Mieke wordt zwaarder. Mieke heeft inmiddels beenspalken en een statafel.

Haar ogen zijn getest, waaruit is gebleken dat ze licht en donker van elkaar kan onderscheiden (schimmen ziet)

*Edison Onyango (1981)

Eddy is 26-02-2023 overleden aan de gevolgen van kanker.

*Henry (1983)

We hebben weer veel stomamaterialen meegenomen. Henry heeft inmiddels een baan als sportinstructeur op een sportschool.

Family Support

*Eunice Onyango (1986)

Voordat haar man ziek, werd had Eunice een goed lopende winkel. Deze moest sluiten, omdat al hun tijd en geld op ging aan ziekenhuisbezoeken en medische kosten. Met de hulp van Stichting Voort-in-Kenya heeft de weduwe van Eddy weer een winkel met levensmiddelen geopend. Hun TukTuk is rigoureus opgeknapt en weer volop in bedrijf, zodat Eunice in staat is om voldoende inkomsten te werven voor zichzelf en haar 3 kinderen.

*Alan (2003) is een ambitieuze jonge man die zorg moet dragen voor zijn alleenstaande moeder en zijn zusje van 6 jaar.

Met financiële steun vanuit de Stichting heeft hij zijn rijbewijs gehaald en rijdt hij nu regelmatig taxiritjes in de auto van een vriend.

Victory Primary School

Dit jaar is begonnen met de nieuwbouw van de V.P.S. De school waar alle kinderen van het kinderproject zijn begonnen en/of nog steeds les krijgen.

De huidige school is verouderd en de grond rondom het gebouw is sterk vervuild. Met financiële hulp van de Stichting wordt er een nieuwe school gebouwd. Op het terrein is inmiddels een waterput geslagen, waardoor de school beschikt over eigen watervoorziening.

De kinderen en de gehele community mogen hier gratis water halen.

Begin 2024 hopen we de school in gebruik te kunnen nemen.

Vervolgopleidingen

*John Danford: 4de jaar Verpleegkunde (University Nairobi)

*Esther: 4de jaar Records Management & IT (University Kericho)

*Juma: 3de jaar IT (Kabarak University)

*Peter: 3de jaar Elektricien (Marianist Technical Institute Ukunda)

*Hellen: 2de jaar Accountancy (Kenya Coast National Polytechnic Mombasa)

*Charity: 1ste jaar Criminology & IT (Maseno University Kisumu)

*Samuel: 1ste jaar Criminology & Security (Egerton University Nakuru)

*Elizabeth: 1ste jaar Food & Beverage (Kenya Coast Politechnic Mombasa)

*Rosemary: 1ste jaar Hospitality (Vocational Training Center Ukunda)

*Ruth/Abigael/Nicole: 4de jaar Matuga Secondary School

*Bernadette/Susan: 4de jaar WAA Secondary School

*Veronicah: 2de jaar Nguumo Secondary School (Mbuinzau)

*Ann Ruguru: 1ste jaar Matuga Secondary School

*Marion: 1ste jaar Ngozi Secondary School Lunga Lunga

*Abigael Mutheu: 1ste jaar MOI Kadzonzo Secondary Mariakani

Doelen 2024

Kinderproject Mombasa

– Continueren van het project

– Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen

*Mwangwei Primary School

– Blijven volgen van de ontwikkelingen

– Dakplaten vervangen van 4 klaslokalen

*Kinyungu Primary School

– Blijven volgen van de ontwikkelingen

*Victory Primary School

– Financiële ondersteuning bij de nieuwbouw van de school

*Vervolgopleidingen

– Studenten ondersteunen d.m.v. sponsoring en persoonlijk contact

*Medische Zorg

– Continueren en zorg bieden waar nodig

Namens alle kinderen in Kenia:
“Asante Sana” : Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2023 !!!

U kunt ons ook volgen op onze Facebookpagina: Stichting Voort-in-Kenya