Reisverslag 2014


Jambo [Hallo]

Kinderproject
De 20 kinderen uit dit project hebben we in 2014 weer vaak bezocht,
zowel op school als tijdens bijeenkomsten en huisbezoeken.
De kinderen zien er dankzij het eetproject en de medicatie ter voorkoming of behandeling van ziektes erg goed uit.
Ze zijn gezond en presteren goed.
Elk kind heeft in september een nieuw schooluniform gekregen en natuurlijk weer een mooi cadeau met een brief van hun sponsor.
We hebben een erg goed contact met het hoofd van de school: Mr Herbert.
Hij houdt ons tussen onze reizen door per mail en telefonisch op de hoogte.
Deze man is voor ons van onschatbare waarde.
De Victoria Junior Academy is ook dit jaar weer als eerste van de 80 scholen uit het district Mombasa geëindigd.

Mwangwei  Primary  School
Deze school is inmiddels selfsupporting !!!
Wel hebben we ook hen regelmatig bezocht om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Doordat het leerlingenaantal vanwege de goede voorzieningen op school blijft stijgen waren er te weinig schoolbankjes en zaten veel kinderen op de grond.
Dankzij de hulp van een sponsor hebben we gezorgd voor nieuw meubilair voor ruim 100 leerlingen.
Op de Mwangwei zitten nu 800 leerlingen.
Bij de start in 2005 waren dat er 290.

Margaret
Margaret zit inmiddels in het 3de jaar van de universiteit in Nairobi, waar ze Godsdienst, Aardrijkskunde en Geschiedenis studeert.
( in september is ze ook met zwemlessen begonnen).
Na bijna 5 jaar zijn we er dit jaar in geslaagd om een identiteitsbewijs voor haar te regelen.
Dit was een enorm probleem, omdat zij geen ouders heeft en haar familie nergens geregistreerd staat.
Nu het Margaret is gelukt, kan zij na de universiteit doorgaan voor haar Master en solliciteren naar een goede baan.

Kinyungu  Primary  School
Begin van dit jaar zijn we in contact gekomen met de Kinyungu basisschool.
Deze school ligt in het district Lunga Lunga, vlakbij de grens van Tanzania.
De omstandigheden waaronder de ruim 550 leerlingen les krijgen zijn “minimaal”.
Kinderen zitten op de grond in lokalen van boomstammetjes en klei of gewoon onder een boom.
Dankzij de enorme steun van 2 basisscholen uit Leiden, de Arcade en de Lorentzschool, zijn we inmiddels gestart met de bouw van 3 lokalen met meubilair welke we begin 2015 officieel gaan openen.

Het gebrek aan water was een enorm probleem voor de school en voor de hele omgeving.
Inmiddels zijn we er in geslaagd om een watervoorziening te realiseren.
Er is een “bore-hole”  geslagen en door middel van een handmatige pomp kan het water naar boven worden gepompt.
Het grootste probleem ”gebrek aan water” is hierdoor opgelost.

De komende jaren hopen we de school te kunnen voltooien met de bouw van meer lokalen en toiletten.
Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van sponsors.
De Lorentzschool is voor ons enorm belangrijk, omdat zij hebben toegezegd dit project tot eind 2016 als goed doel te blijven steunen.

Doelen voor 2015:

Mwangwei Primary School:
*Blijven volgen van de ontwikkelingen.
Kinderproject Mombasa:
*Continueren van het project.
*Huisbezoeken afleggen en hulp bieden binnen de gezinnen.
Kinyungu Primary School:
*1ste fase van de bouw van 3 klaslokalen voltooien.
*2de  fase van de bouw opstarten.

Namens de kinderen in Kenia:
“Asante sana”  Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2014 !!!

Kwa Heri [ tot ziens ]
Cees en Mieke