KINYUNGU PRIMARY SCHOOL


2014
De stichting Voort-in-Kenya gaat zich de komende 3 jaar richten op het bouwen van nieuwe klaslokalen en toiletten voor de Kinyungu school in Kenia.
Op deze school zitten 550 leerlingen op de grond in “klassen” van boomstammetjes en klei.
Er zijn onvoldoende toiletten en de hygiëne laat zeer te wensen over.
Dankzij de sponsoring van de Lorentzschool kunnen we dit project realiseren en zal de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van de kinderen sterk vooruit gaan.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de communicatie tussen de Kinyungu- en de Lorentzschool op gang te brengen.
De leerkrachten en de kinderen in Kenia zijn al druk bezig met het schrijven van brieven en het maken van tekeningen voor “hun” sponsorschool in Holland.

2015
We zijn begonnen met de bouw van klaslokalen.
In februari hebben we 3 lokalen, inclusief meubilair officieel geopend.
Hierbij was de familie Giezeman aanwezig als afgevaardigden van de Lorentzschool uit Leiden.
Ook was het fantastisch om te zien dat de waterpomp, gerealiseerd in januari, het uitstekend doet en dat er zoveel mensen gebruik van maken.
In oktober zijn er nog 2 klaslokalen met meubilair en een toiletunit voor meisjes in gebruik genomen.

In totaal zijn er dit jaar dus 5 klaslokalen, een waterpomp en een toiletunit voor meisjes op de Kinyungu Primary School gerealiseerd.

Alle doelen voor 2015 zijn inmiddels gerealiseerd.
Tevens is er vanaf september elektriciteit op de school dankzij de installatie van zonnepanelen.

2016
Dit jaar hebben we 2 klaslokalen en een toiletunit voor jongens kunnen realiseren.
In totaal heeft de stichting Voort-in-Kenya nu 7 klaslokalen met meubilair, een waterpomp, 2 toiletunits en elektriciteit d.m.v. zonnepanelen geplaatst.

Alle doelen voor 2016 zijn inmiddels gerealiseerd.
De sponsoring van de Lorentzschool uit Leiden heeft dit allemaal mogelijk gemaakt.

Door de leefomstandigheden en de hygiëne van inmiddels 720 leerlingen rigoureus te verbeteren hebben zij nu een kans op een betere toekomst.
Onderzoek heeft aangetoond dat er de afgelopen 2 jaar veel minder ziekteverzuim is.

Iets om trots op te zijn!!!

2017

In juli is de shade in aanwezigheid van de sponsors officieel geopend. Deze wordt gebruikt als extra klaslokaal en tevens voor examens en vergaderingen.
Alle doelen voor 2017 zijn gerealiseerd!

2018

In oktober is de keuken officieel geopend.
Dankzij de Stichting Eekhoorn hebben we de bouw hiervan kunnen realiseren.
De school zit sinds 2017 in het voedselprogramma van de regering.
Door de aanwezigheid van deze keuken is het voor de moeders nu mogelijk om dagelijks een goede maaltijd voor de ruim 800 kinderen te bereiden.

2019

In oktober is de lerarenkamer, inclusief elektriciteit en meubilair feestelijk geopend.
Ook is de pomp geheel voorzien van nieuwe onderdelen zodat hij hopelijk weer jaren mee kan.
Inmiddels zitten er vanwege de goede en hygiënische voorzieningen al ruim 900 kinderen op deze school.

2020

De bouw van de Kinyungu is afgerond.
Door te zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving zien we de prestaties van de leerlingen elk jaar verbeteren. Voor ons een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

De controle.
Drie  keer per jaar  bezoeken  wij  de  school. De  schoolresultaten, het  onderhoud en de projecten  worden  dan gecontroleerd  en  lesmaterialen en  andere  goederen  gebracht. In  samenspraak  met  de  leerkrachten  en  oudercomité  proberen  wij  het  onderwijs  te  verbeteren. Investeringen  en  ondersteuning  moeten  samengaan  met  inzet  en  het  leveren  van  prestaties  door  de  betrokkenen: de  leerkrachten, de  ouders  en de leerlingen.